Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 686/TB-UBND Về việc kết luận của đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 04/12/2017 04/12/2017
2 3481/UBND-VP V/v tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước. 26/04/2017 26/04/2017
3 1321/UBND-VHTT V/v triển khai thực hiện nội dung thông báo kết luận số 590-TB/TU của Thường trực Tỉnh uỷ và công văn số 3481/UBND-VP của UBND tỉnh (lần 2) 07/06/2017 07/06/2017
4 1098/UBND-VHTT V/v tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước. 07/12/2017 07/12/2017
5 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2017 06/12/2017 06/12/2017
6 2174/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/08/2017 03/08/2017
7 11/2017/QĐ-UBND Phân cấp, ủy quyền một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/04/2017 01/04/2017
8 1027/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030 24/11/2017 24/11/2017
9 1036/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của UBND huyện Côn Đảo 29/11/2017 29/11/2017
10 305/KH-UBND Kế hoạch về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2018 tại huyện Côn Đảo 29/09/2017 29/09/2017
Tìm kiếm
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:70
số người truy cậpHôm qua:162
số người truy cậpTuần này:604
số người truy cậpTháng này:1992
số người truy cậpTất cả:150279
số người truy cậpĐang trực tuyến:8