Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 53/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/10/2014 09/11/2014
2 42/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung QĐ số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 VV ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh BRVT và QĐ số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 VV sửa đổi, bổ sung QĐ số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 20/12/2017 30/12/2017
3 26/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/08/2016 01/09/2016
4 65/2014/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 – 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/12/2014 29/12/2014
5 34/2017/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh BRVT 08/11/2017 18/11/2017
6 34/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/08/2015 04/09/2015
7 33/2015/QĐ-UBND Ban hành quy trình xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận (công nhận) quyền sử dụng đất phi nông nghiệp, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền thuê đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2015 17/08/2015
8 30/2014/TT-BTNMT Thông tư Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 02/06/2014 17/07/2014
9 25/2016/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 16/08/2016 26/08/2016
10 52/2014/QĐ-UBND Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 31/10/2014 10/11/2014
Tìm kiếm
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:12
số người truy cậpHôm qua:430
số người truy cậpTuần này:12
số người truy cậpTháng này:2095
số người truy cậpTất cả:444458
số người truy cậpĐang trực tuyến:12