TNMT
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh BRVT

Tài liệu đính kèm

34/2017/QĐ-UBND Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ