VĂN BẢN UBND HUYỆN,VĂN BẢN BẦU CỬ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử và tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ

Tài liệu đính kèm

868/BVSTBPN-NVLĐTB&XH Tải file đính kèm