Cải cách hành chính

Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020  (21/10/2020)

Căn cứ Báo cáo số 94/BC-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, ...

Triển khai Quyết định công bố chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2019  (16/10/2020)

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố ...

Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và chỉ số PAPI  (16/10/2020)

Thực hiện Công văn số 9020/UBND-SNV ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai ...

Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020  (16/10/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai xác định ...

Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính  (08/10/2020)

Thực hiện Công văn số 10230/UBND-SNV ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị ...

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ năm 2020  (22/09/2020)

Căn cứ Thông báo số 259/TB-SNV ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố cung cấp ...

Triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020  (09/09/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khảo sát mức độ hài lòng ...

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong thời gian tới  (03/08/2020)

Căn cứ Báo cáo số 198/BC-SVN ngày 13/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tổng hợp kết quả chỉ ...

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020  (19/05/2020)

Thực hiện Công văn số 4365/UBND-SNV ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai ...

Triển khai quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  (31/03/2020)

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ