Cải cách hành chính

Triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020  (16/10/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai xác định ...

Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính  (08/10/2020)

Thực hiện Công văn số 10230/UBND-SNV ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị ...

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nội vụ năm 2020  (22/09/2020)

Căn cứ Thông báo số 259/TB-SNV ngày 10/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố cung cấp ...

Triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020  (09/09/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khảo sát mức độ hài lòng ...

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong thời gian tới  (03/08/2020)

Căn cứ Báo cáo số 198/BC-SVN ngày 13/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tổng hợp kết quả chỉ ...

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2020  (19/05/2020)

Thực hiện Công văn số 4365/UBND-SNV ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai ...

Triển khai quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  (31/03/2020)

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt ...

Triển khai kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2020  (26/03/2020)

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế ...

Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện  (20/03/2020)

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tổng kết công tác ...

Triển khai quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ  (19/03/2020)

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt ...

Thiết kế web giá rẻ