Cải cách hành chính

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2020  (08/01/2020)

Căn cứ Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành ...

Đẩy mạnh CCHC về cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất, thuế, hải quan…  (21/11/2019)

Ngày 23-9, UBND tỉnh tổ chức hội thảo về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tham dự hội ...

Cuộc thi Tìm hiểu Cải cách Hành chính Nhà nước năm 2018  (21/11/2019)

Chiều 17/9, UBND huyện Côn Đảo tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) nhà ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ