Gương điển hình tiên tiến
  06/07/2020

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến huyện Côn Đảo lần thứ IV (2020-2025)

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Côn Đảo lần thứ IV (2020-2025), Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

  1. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
  • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, khu dân cư xây dựng phóng sự về phong trào thi đua của địa phương, các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện trình chiếu tại Hội nghị. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2020.
  • Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ phục vụ hội nghị.
  • Trang trí market hội nghị.
  • Chuẩn bị âm thanh, thiết bị phục vụ hội nghị.
  1. Báo cáo tham luận tại Hội nghị
  • Bà Trương Thị Yến - Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư số 5: Giải pháp và kết quả đạt thực hiện mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
  • Bà Cao Thị Hải - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ: Giải pháp và kết quả đạt được trong phong trào thi đua ngành giáo dục và đào tạo.
  • Ông Nguyễn Văn Hoàng - Đội Tổng hợp, Công an huyện: Giải pháp và kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, Trường Mầm non Tuổi Thơ, Công an huyện chuẩn bị Báo cáo tham luận nêu trên, viết ngắn gọn 02 trang giấy A4 gửi về Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội qua địa chỉ: phucvtn@condao.baria-vungtau.gov.vn trước ngày 10/7/2020.

Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị trong tháng 7/2020.
(Nguồn theo công văn số 2127/UBND-NVLĐTB&XH ngày 06/7/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan