Công khai nguồn công đức
Công khai nguồn công đức
NGÀY ĐỊA ĐIỂM THU CHI LŨY KẾ
14/05/2019 Miếu Bà Khu 1       2.318.000           2.318.000
  Miếu Cậu Khu 1      34.219.000         36.537.000
25/05/2019 Miếu Bà Khu 3    117.358.000        153.895.000
31/05/2019 Tiền mặt       6.000.000        159.895.000
08/06/2019 Miếu Bà Khu 1      10.220.000        170.115.000
  Miếu Cậu Khu 1    210.719.000        380.834.000
  Miếu Bà Khu 3    182.322.000        563.156.000
23/06/2019 Miếu Bà Khu 1       4.504.000        567.660.000
  Miếu Cậu Khu 1    126.750.000        694.410.000
  Miếu Bà Khu 3    207.750.000        902.160.000
  Miếu Ngũ hành Khu 10      67.106.000        969.266.000
13/07/2019 Miếu Bà Khu 1       5.947.000        975.213.000
  Miếu Cậu Khu 1    128.750.000     1.103.963.000
  Miếu Bà Khu 3    224.770.000     1.328.733.000
18/08/2019 Miếu Bà Khu 3    382.676.500     1.711.409.500
19/08/2019 Miếu Cậu Khu 1    270.642.000     1.982.051.500
  Miếu Bà Khu 1       7.519.000     1.989.570.500
08/09/2019 Miếu Cậu Khu 1      99.299.000     2.088.869.500
  Miếu Bà Khu 1       5.373.000     2.094.242.500
  Miếu Bà Khu 3    213.630.000     2.307.872.500
21/09/2019 Miếu Cậu Khu 1      43.765.000     2.351.637.500
  Miếu Bà Khu 1       1.130.000     2.352.767.500
  Miếu Bà Khu 3      73.855.000     2.426.622.500
12/10/2019 Miếu Cậu Khu 1      79.280.000     2.505.902.500
  Miếu Bà Khu 1       2.960.000     2.508.862.500
  Miếu Bà Khu 3    127.120.000     2.635.982.500
27/10/2019 Miếu Cậu Khu 1      52.927.000     2.688.909.500
  Miếu Bà Khu 1       2.490.000     2.691.399.500
  Miếu Bà Khu 3    115.819.000     2.807.218.500
09/11/2019 Miếu Bà Khu 3      75.903.000     2.883.121.500
13/11/2019 Giỗ Bà 2019     300.000.000   2.583.121.500
14/11/2019 Giỗ Bà 2019    118.580.000     2.701.701.500
21/11/2019 Giỗ Bà 2019     154.083.400   2.547.618.100
22/11/2019 Giỗ Bà 2019      22.000.000   2.525.618.100
12/12/2019 Miếu Cậu Khu 1    178.060.000     2.703.678.100
  Miếu Bà Khu 3    293.791.000     2.997.469.100
Tìm kiếm
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:0
số người truy cậpHôm qua:430
số người truy cậpTuần này:0
số người truy cậpTháng này:2083
số người truy cậpTất cả:444446
số người truy cậpĐang trực tuyến:0