Gương điển hình tiên tiến
  11/06/2020

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN QUÝ II/2020

Stt

Tên tập thể, cá nhân

Chức vụ, chức danh/Nghề nghiệp

Năm sinh

Dân tộc

Lĩnh vực điển hình tiên tiến

Thành tích nổi bật

Số điện thoại liên hệ

1

Trường Mầm non Tuổi Thơ

 

 

 

Giáo dục và đào tạo

 

 

 

Năm học 2018-2019:

  • Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh.
  • Đạt danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết định 2210/QĐ-UBND ngày 28/8/2019.
  • UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 24/7/2019.
  • Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III tại Quyết định số 2393/QĐ-CTN ngày 27/12/2019.

 

 

 

02543831988

2

Ngô Thị Như Hải

 

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ

15/5/1979

Kinh

Giáo dục và đào tạo

- Đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2018-2019.

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Năm học 2013 - 2014; Năm học 2018 - 2019. 

- Giấy khen của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Đạt thành tích tốt trong “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2017 - 2018, tại QĐ số 437/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/5/2018

- Bằng khen LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2017 - 2018, tại Quyết định số 11/QĐ-LĐLĐ ngày 31/7/2018 của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Bằng khen UBND tỉnh: Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2017 - 2018, tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 03/8/2019 của UBND tỉnh

- Bằng khen Tổng Liên đoàn LĐVN: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tại Quyết định số 1446/QĐ-TLĐLĐ ngày 16/9/2019 của TLĐLĐVN.

0988550513

Đánh giá

Tin tức liên quan