Gương điển hình tiên tiến
  06/05/2020

Đề cử đại biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần V

Căn cứ Công văn số 161/BTĐKT-NV ngày 01/4/2020 của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề cử đại biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần V;

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo lập danh sách đại biểu tham gia Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần V, như sau:

  1. Đại biểu đương nhiên
  • Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Bí thư Huyện ủy.
  • Ông Lê Văn Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
  • Bà Nguyễn Thụy Nga – Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện.
  1. Đại biểu điển hình tiên tiến

- Tập thể: Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội (Huân chương Lao động hạng nhất năm 2019).

- Cá nhân:

+ Ông Lê Văn Đức - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy (Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019).

+ Ông Nguyễn Văn Biển – khu dân cư số 6.

+ Ông Trần Văn Tân – khu dân cư số 5.

+ Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng khu dân cư số 2.

(Nguồn theo công văn số 1457/UBND-NVLĐTB&XH ngày 06/5/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan