VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 Bản đồ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Côn Đảo tỉnh BR-VT 23/06/2021 23/06/2021
2 Báo cáo quy hoạch Báo cáo Quy hoạch sử sụng đất 23/06/2021 23/06/2021
3 1964/BCĐ-YT V/v hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về huyện Côn Đảo và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, 18/6/2021) 21/06/2021 21/06/2021
4 576/QĐ-UBND Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - Nguyễn Trần Nam 21/06/2021 21/06/2021
5 1986/UBND-NVLĐTBXH V/v hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 21/06/2021 21/06/2021
6 575/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Cảng Bến Đầm năm 2021 20/06/2021 20/06/2021
7 1934/UBND-NVLĐTBXH Về việc nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện 17/06/2021 17/06/2021
8 555/QĐ-UBND Tiếp nhận và phân công công chức biệt phái 16/06/2021 16/06/2021
9 556/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo 16/06/2021 16/06/2021
10 553/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công viên chức lãnh đạo, quản lý (Lê Mộng Thúy) 16/06/2021 16/06/2021
Thiết kế web giá rẻ