VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 948/CAH-QLHC Cấp thẻ gắn chip điện tử 24/09/2021 24/09/2021
2 3330/UBND-VP Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình thực tế tại huyện ( CT 19) 23/09/2021 23/09/2021
3 234/KH-UBND Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Côn Đảo 23/09/2021 23/09/2021
4 15-CV/BCĐ V/v hướng dẫn Quy trình kiểm soát ghe/tàu cá rời cảng, cập cảng bốc dỡ hàng hải sản đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 23/09/2021 23/09/2021
5 937/CAH-TH V/v báo cáo di dời nơi làm việc mới Công an huyện Côn Đảo 23/09/2021 23/09/2021
6 47/TB-PTQĐ Thông báo Về việc triển khai kế hoạch kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc công trình Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch 21/09/2021 21/09/2021
7 233/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 21/09/2021 21/09/2021
8 20/09/2021 Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021) 20/09/2021 20/09/2021
9 3257/UBND-TCKH Về việc thực hiện Thông báo số 619/TB-UBND ngày 10/9/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công sau ngày 08/9/2021 18/09/2021 18/09/2021
10 3267/UBND-VHTT V/v triển khai Thông tư số 04/2021/TTBTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 18/09/2021 18/09/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg