VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 38/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở Khu dân cư số 7 21/01/2021 21/01/2021
2 21/KH-UBND Kế hoạch xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện năm học 2020 - 2021 (đợt 2) 21/01/2021 21/01/2021
3 37/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Côn Đảo 21/01/2021 21/01/2021
4 122/UBND-NVLĐTBXH Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 18/01/2021 18/01/2021
5 12/TB-UBND Thông báo V/v yêu cầu chỉnh trang đô thị, đảm bảo hè phố thông thoáng phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện 18/01/2021 18/01/2021
6 13/QĐ-UBND Quyết định vv thu hồi đất do UBND huyện Côn Đảo quản lý để thực hiện dự án Nhà máy nước sinh hoạt huyện Côn Đảo 18/01/2021 18/01/2021
7 01/TB-PTQĐ TB v/v triển klhai kế hoạch kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc công trình Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện CĐ ( hạng mực xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu DC số 3) 15/01/2021 15/01/2021
8 28/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2021 – 2026 14/01/2021 14/01/2021
9 15/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 14/01/2021 14/01/2021
10 11/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Côn Đảo 13/01/2021 14/01/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ