VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 3185/UBND-VHTT V/v tuyên truyền cho Triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam theo hình thức trực tuyến 13/10/2020 13/10/2020
2 3124/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính 08/10/2020 08/10/2020
3 3156/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Thông tư số 74/2020/TT-BTC, Thông tư số 75/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 08/10/2020 08/10/2020
4 274/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 05/10/2020 05/10/2020
5 267/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình triển khai các dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020 30/09/2020
6 3031/UBND-TCKH Về việc mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 28/09/2020 28/09/2020
7 222/KH-UBND KẾ HOẠCH Xét tuyển công chức tại Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản năm 2020 28/09/2020 28/09/2020
8 1119/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý (Nguyễn Văn Tân) 28/09/2020 28/09/2020
9 385/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2020 28/09/2020 28/09/2020
10 28/09/2020 Lịch công tác tuần ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020 28/09/2020 28/09/2020
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ