VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 733/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm học 2020 - 2021 (đợt 2) 26/07/2021 26/07/2021
2 62/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 25/07/2021 đến 15g ngày 26/07/2021) 26/07/2021 26/07/2021
3 257/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 25/07/2021 đến 17g ngày 26/07/2021 26/07/2021 26/07/2021
4 2493/UBND-VHTT V/v thông tin, tuyên truyền, phổ biến Chuyên trang thông tin tuyên truyền và hệ thống bản đồ phòng, chống covid-19 tỉnh 25/07/2021 25/07/2021
5 256/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 24/07/2021 đến 17g ngày 25/07/2021) 25/07/2021 25/07/2021
6 254/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 23/07/2021 đến 17g ngày 24/07/2021) 24/07/2021 24/07/2021
7 233/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 23/07/2021 đến 15g ngày 24/07/2021) 24/07/2021 24/07/2021
8 2478/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn huyện. 23/07/2021 23/07/2021
9 2473/UBND-VP Về việc triển khai Quyết định 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 về ban hành Quy chế Quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 23/07/2021 23/07/2021
10 2484/UBND-PTP Vv hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19. 23/07/2021 23/07/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ