VĂN BẢN UBND HUYỆN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 3018/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 và Quyết định 2777/QĐ-UBND của UBND tỉnh 28/09/2020 28/09/2020
2 21-09-2020 Lịch công tác tuần ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 21/09/2020 21/09/2020
3 1095/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo năm 2020 21/09/2020 21/09/2020
4 259/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai đầu tư công năm 2020 và nhu cầu vốn 2021-2025 nguồn vốn Ngân sách Tỉnh và TW. 17/09/2020 17/09/2020
5 2939/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai công văn số 2915/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 26/8/2020 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 17/09/2020 17/09/2020
6 1089/QĐ-UBND Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cá thu một nắng Côn Đảo” và “Mực một nắng Côn Đảo 17/09/2020 17/09/2020
7 257/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công năm 2020 và đề xuất nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Tỉnh và Trung ương 16/09/2020 16/09/2020
8 2922/UBND-PYT V/v triển khai Thông báo số 214/TB-SYT ngày 09/9/2020 của Sở Y tế tỉnh 16/09/2020 16/09/2020
9 2911/UBND-NVLĐTBXH V/v triển khai Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 16/09/2020 16/09/2020
10 2901/UBND-NVLĐTBXH VV phê bình, kiểm điểm đối với ông Nguyễn Văn Vĩ- Nguyên Trưởng phòng TNMT 15/09/2020 15/09/2020
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ