VĂN BẢN BẦU CỬ
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 143/TB-UBBC Thông báo về thay đổi địa điểm bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu 7,10,11 07/05/2021 07/05/2021
2 239/NQ-UBBC Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh BRVT 28/04/2021 28/04/2021
3 111/KH-UBBC Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 20/04/2021 20/04/2021
4 02/NQ-UBBC Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng xử HĐND huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử 20/04/2021 20/04/2021
5 1054/UBND-NVLĐTBXH Về việc một số nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 15/04/2021 15/04/2021
6 95/CV-TBTT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, cổ động về cuộc bầu cử tại khu vực Bến Dầm và các công trình cây dựng trên địa bàn huyện 14/04/2021 14/04/2021
7 94/TB-UBBC Thông báo vv địa điểm bỏ phiếu dự phòng tại các tổ bầu cử dại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 13/04/2021 13/04/2021
8 980/UBND-VHTT Tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 06/04/2021 06/04/2021
9 868/BVSTBPN-NVLĐTB&XH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử và tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 27/03/2021 27/03/2021
10 64/UBBC-TGV Hướng dẫn hoạt động của các Ban bầu cử và tổ bầu cử 27/03/2021 27/03/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ