LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 18/01/2021 Lịch công tác tuần ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021 18/01/2021 18/01/2021
2 11/01/2021 lịch công tác tuần ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021 11/01/2021 11/01/2021
3 01/LCT Lịch công tác tuần của HĐND - UBND huyện Côn Đảo 04/01/2021 04/01/2021
4 28/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 28/12/2020 30/12/2020
5 21/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020 21/12/2020 21/12/2020
6 14/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020 14/12/2020 14/12/2020
7 07/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 07/12/2020 07/12/2020
8 30/11/2020 Lịch công tác tuần ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020 30/11/2020 30/11/2020
9 23/11/2020 Lịch công tác tuần ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020 23/11/2020 23/11/2020
10 16/11/2020 Lịch công tác tuần ngày 16 tháng 11 đến ngày 21/11/2020 16/11/2020 16/11/2020
Thiết kế web giá rẻ