LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 07/9/2020 lịch công tác tuần ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 04/09/2020 07/09/2020
2 17/08/2020 Lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện (Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020) 17/08/2020 17/08/2020
3 10/08/2020 lịch công tác tuần ngày 10/8/2020 đến ngày14/8/2020 10/08/2020 10/08/2020
4 03/08/2020 Lịch công tác tuần ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 03/08/2020 03/08/2020
5 27/07/2020 Lịch công tác tuần ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 27/07/2020
6 20/7/2020 Lịch công tác tuần ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 20/07/2020 20/07/2020
7 13/7/2020 Lịch công tác tuần ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 13/07/2020 13/07/2020
8 13/07/2020 lịch công tác tuần ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020 13/07/2020 13/07/2020
9 29/6/2020 Lịch công tác tuần ngày 29/6/2020 đến ngày 11/7/2020 08/07/2020 08/07/2020
10 06/7/2020 Lịch công tác tuần ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020 06/07/2020 06/07/2020
Thiết kế web giá rẻ