LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 25/LT-UBND Lịch công tác tuần của HĐND và UBND Huyện Côn Đảo (từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021) 21/06/2021 21/06/2021
2 14/06/2021 Lịch công tác tuần từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021 14/06/2021 14/06/2021
3 31/05/2021 Lịch công tác tuần từ 31/5/2021 đến 04/6/2021 31/05/2021 31/05/2021
4 24/05/2021 lịch công tác tuần ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021 24/05/2021 24/05/2021
5 17/05/2021 Lịch công tác tuần ngày 17/5/2021 đến ngày 23/52021 17/05/2021 17/05/2021
6 19/Lịch Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021) 04/05/2021 04/05/2021
7 26/04/2021 Lịch công tác tuần ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021 26/04/2021 26/04/2021
8 19/04/2021 Lịch công tác tuần ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021 19/04/2021 19/04/2021
9 12/04/2020 Lịch công tác tuần ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021 12/04/2021 12/04/2021
10 05/04/2021 Lịch công tác tuần ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021 05/04/2021 05/04/2021
Thiết kế web giá rẻ