LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 23/11/2020 Lịch công tác tuần ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020 23/11/2020 23/11/2020
2 16/11/2020 Lịch công tác tuần ngày 16 tháng 11 đến ngày 21/11/2020 16/11/2020 16/11/2020
3 09/11/2020 Lịch công tác tuần ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020 09/11/2020 09/11/2020
4 12/10/2020 Lịch công tác tuần ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 12/10/2020 12/10/2020
5 05/10/2020 Lịch công tác tuần ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 05/10/2020 05/10/2020
6 07/9/2020 lịch công tác tuần ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 04/09/2020 07/09/2020
7 17/08/2020 Lịch công tác tuần của HĐND và UBND huyện (Từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020) 17/08/2020 17/08/2020
8 10/08/2020 lịch công tác tuần ngày 10/8/2020 đến ngày14/8/2020 10/08/2020 10/08/2020
9 03/08/2020 Lịch công tác tuần ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 03/08/2020 03/08/2020
10 27/07/2020 Lịch công tác tuần ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 27/07/2020 27/07/2020
Thiết kế web giá rẻ