LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 29/6/2020 Lịch công tác tuần ngày 29/6/2020 đến ngày 11/7/2020 08/07/2020 08/07/2020
2 06/7/2020 Lịch công tác tuần ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020 06/07/2020 06/07/2020
3 29/06/2020 lịch công tác tuần ngày 29/6/2020 đến ngày 11/7/2020 29/06/2020 29/06/2020
4 22/06/2020 Lịch công tác tuần ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020 22/06/2020 22/06/2020
5 22/6/2020 Lịch công tác tuần ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020 22/06/2020 22/06/2020
6 15/6/2020 Lịch công tác tuần ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 15/06/2020 15/06/2020
7 08/6/2020 Lịch công tác tuần ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 08/06/2020 08/06/2020
8 11/5/2020 Lịch công tác tuần ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 11/05/2020 11/05/2020
9 04/5/2020 Lịch công tác tuần ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 04/05/2020 04/05/2020
10 27/4/2020 Lịch công tác tuần ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020 27/04/2020 27/07/2020
Thiết kế web giá rẻ