LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 19/Lịch Lịch Công tác tuần của HĐND và UBND huyện Côn Đảo (từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021) 04/05/2021 04/05/2021
2 26/04/2021 Lịch công tác tuần ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021 26/04/2021 26/04/2021
3 19/04/2021 Lịch công tác tuần ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021 19/04/2021 19/04/2021
4 12/04/2020 Lịch công tác tuần ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021 12/04/2021 12/04/2021
5 05/04/2021 Lịch công tác tuần ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021 05/04/2021 05/04/2021
6 29/03/2021 Lịch công tác tuần ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 29/03/2021 29/03/2021
7 22/03/2021 Lịch công tác tuần ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021 22/03/2021 22/03/2021
8 15/03/2021 lịch công tác tuần ngày15/3/2021 đến ngày 19/3/2021 16/03/2021 16/03/2021
9 08/03/2021 Lịch công tác tuần ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021 08/03/2021 08/03/2021
10 01/03/2020 Lịch công tác tuần ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021 01/03/2021 01/03/2021
Thiết kế web giá rẻ