LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 22/02/2021 Lịch công tác tuần ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 22/02/2021 22/02/2021
2 01/02/2021 Lịch công tác tuần từ ngày 01/02/2021- đến ngày 19/02/2021 29/01/2021 01/03/2021
3 25/02/2021 Lịch công tác tuần ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021 25/01/2021 25/01/2021
4 18/01/2021 Lịch công tác tuần ngày 18/01/2021 đến ngày 23/01/2021 18/01/2021 18/01/2021
5 11/01/2021 lịch công tác tuần ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021 11/01/2021 11/01/2021
6 01/LCT Lịch công tác tuần của HĐND - UBND huyện Côn Đảo 04/01/2021 04/01/2021
7 28/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021 28/12/2020 30/12/2020
8 21/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020 21/12/2020 21/12/2020
9 14/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020 14/12/2020 14/12/2020
10 07/12/2020 Lịch công tác tuần ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 07/12/2020 07/12/2020
Thiết kế web giá rẻ