LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 20/4/2020 Lịch công tác tuần ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020 20/04/2020 20/04/2020
2 13/4/2020 Lịch công tác tuần ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020 13/04/2020 13/04/2020
3 06/4/2020 Lịch công tác tuần ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 06/04/2020 06/04/2020
4 23/3/2020 Lịch công tác tuần ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020 23/03/2020 23/03/2020
5 16/03/2020 Lịch công tác tuần ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020 16/03/2020 16/03/2020
6 09/3/2020 Lịch công tác tuần ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 09/03/2020 09/03/2020
7 02/3/2020 Lịch công tác tuần ngày 02/3/2020 đến ngày 07/3/2020 02/03/2020 02/03/2020
8 75/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân Tháng 3 năm 2020 27/02/2020 27/02/2020
9 24/02/2020 Lịch công tác tuần ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 24/02/2020 24/02/2020
10 17/02/2020 Lịch công tác tuần ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 17/02/2020 17/02/2020
Thiết kế web giá rẻ