LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 75/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân Tháng 3 năm 2020 27/02/2020 27/02/2020
2 24/02/2020 Lịch công tác tuần ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 24/02/2020 24/02/2020
3 17/02/2020 Lịch công tác tuần ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 17/02/2020 17/02/2020
4 10/02/2020 Lịch công tác tuần ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020 10/02/2020 10/02/2020
5 35/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân Tháng 2 năm 2020 31/01/2020 31/01/2020
6 13/01/2020 Lịch công tác tuần ngày 13/01/2020 đến ngày 31/01/2020 13/01/2020 13/01/2020
7 06/01/2020 Lịch công tác tuần ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 06/01/2020 06/01/2020
8 30/12/2019 Lịch công tác tuần ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 30/12/2019 30/12/2019
9 480/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân Tháng 1 năm 2020 27/12/2019 27/12/2019
Thiết kế web giá rẻ