Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 2097/SVHTT-QLVH&DSVH Vv tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 20/11/2020 20/11/2020
2 58-CV/BTGTU Bài viết của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 03/11/2020 03/11/2020
3 Đề cương ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Đại hội Đảng bộ Huyện Côn Đảo lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 27/03/2020 27/03/2020
4 246-KH/HU Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 16/03/2020 16/03/2020
5 3779/UBND-VHTT V/v Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp 21/11/2019 21/11/2019
6 76/KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng 06/11/2019 06/11/2019
7 35/KH-VHTT Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 12/09/2019 12/09/2019
8 11/KH-TTTH Kế hoạch cao điểm thông tin, tuyên truyền Đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện Côn Đảo 21/08/2019 21/08/2019
9 196-KH/HU Kế hoạch tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 21/05/2019 21/05/2019
Thiết kế web giá rẻ