Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 3330/UBND-VP Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tình hình thực tế tại huyện ( CT 19) 23/09/2021 23/09/2021
2 233/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 21/09/2021 21/09/2021
3 3178/UBND-VP V/v chỉ đạo cán bộ, công chức người lao động chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 13/09/2021 13/09/2021
4 3127/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Công văn số 611/CV-BCĐ ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 10/09/2021 10/09/2021
5 08-CV/BCĐ V/v hướng dẫn quy trình tiếp nhận ngư dân vào bờ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 07/09/2021 07/09/2021
6 03-KH/BCĐ KỊCH BẢN Ứng phó, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 04/09/2021 04/09/2021
7 863/QĐ-UBND Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Côn Đảo 03/09/2021 03/09/2021
8 06-CV/BCĐ về cung cấp tên, số điện thoại của các thành viên BCĐ, Tổ trưởng Tổ công tác BCĐ phòng chống dịch Covid-19 02/09/2021 02/09/2021
9 3027/UBND-VP V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 01/09/2021 01/09/2021
10 2981/UBND-PYT V/v thực hiện test nhanh Covid-19 đối với những người xuống cảng tiếp xúc với ngư dân 28/08/2021 28/08/2021