Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1964/BCĐ-YT V/v hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về huyện Côn Đảo và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, 18/6/2021) 21/06/2021 21/06/2021
2 556/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo 16/06/2021 16/06/2021
3 1894/BCĐ-YT Về việc hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về huyện Côn Đảo và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, 14/6/2021) 15/06/2021 15/06/2021
4 1878/BCĐ-YT Triển khai thông báo KHẨN truy vết liên quan đến các địa phương phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (tính đến 07 giờ 00 ngày 13/6/2021 liên quan đến các ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM) 14/06/2021 14/06/2021
5 1794/UBND-VP Về việc tuyên truyền, cung cấp thông tin để đăng tải lên chuyên trang Covid-19 tỉnh. 08/06/2021 08/06/2021
6 1797/UBND-VP Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục đã cung ứng mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết huyện để phòng chống dịch bệnh COVID-19 08/06/2021 08/06/2021
7 1206/SVHTT-VP Về việc Triển khai Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 04/06/2021 04/06/2021
8 1708/UBND-YT V/v cách ly tế tại nhà, nơi lưu trú như đối tượng F2 đối với các trường hợp từ các địa phương khác khi trở về đến huyện Côn Đảo 03/06/2021 03/06/2021
9 483-TB/TU Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  02/06/2021 02/06/2021
10 1641/UBND-YT V/v tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo. 28/05/2021 28/05/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ