Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 74/UBND-VP Triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính ohur về tăng cường phòng, chống, dịch bệnh Covid -19 14/01/2021 14/01/2021
2 3790/BCĐ-YT V/v tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 02/12/2020 02/12/2020
3 3223/UBND-PYT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”. 15/10/2020 15/10/2020
4 672/CV-NVLĐTB&XH V/v hỗ trợ đào tạo nghề cho người thất người thất nghiệp, chưa có việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid 19. 21/09/2020 21/09/2020
5 2923/UBND-NVLĐTBXH V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện. 16/09/2020 16/09/2020
6 2462/UBND-VHTT V/v triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 10/08/2020 10/08/2020
7 1132-STTTT/VTCNTT V/v triển khai ứng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống Covid-19 03/08/2020 03/08/2020
8 1135/STTTT-VP V/v triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19 03/08/2020 03/08/2020
9 2383/UBND-PYT (HỎA TỐC) V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 02/08/2020 02/08/2020
10 2381/UBND-PYT V/v tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 31/07/2020 31/07/2020
Thiết kế web giá rẻ