Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 141/SVHTT-QLVH&DSVH V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 06/02/2020 06/02/2020
2 10/KH-TCKH Kế hoạch triển khai Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Côn Đảo 06/02/2020 06/02/2020
3 22/BQLVQG-TCHC V/v chủ động phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut corona 06/02/2020 06/02/2020
4 278/UBND-PYT Về việc đeo khẩu phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 06/02/2020 06/02/2020
5 45/PGD&ĐT V/v triển khai các hoạt động trong thời gian cho học sinh nghỉ học để ngăn ngừa virus Corona (nCoV) 05/02/2020 05/02/2020
6 34/PYT V/v phối hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 05/02/2020 05/02/2020
7 159/SGDĐT-GDTrHTX V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cho học sinh nghỉ học ngăn nhiễm vi rút nCoV 04/02/2020 04/02/2020
8 31/TTr-PYT Tờ trình về việc đề nghị bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 04/02/2020 04/02/2020
9 41/TB-UBND Thông báo kết luận của ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 04/02/2020 04/02/2020
10 55/QĐ-SGDĐT Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (nCoV) 04/02/2020 04/02/2020
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ