Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 59/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 22/07/2021 đến 15g ngày 23/07/2021) 23/07/2021 23/07/2021
2 66/QĐ-MTTQ-BTTT Quyết định về việc thành lập tổ tuyên truyển, phòng chống COvid-19 22/07/2021 22/07/2021
3 2453/UBND-VP Về việc Chỉ đạo triển khai Công văn 477-CV/HU về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện 22/07/2021 22/07/2021
4 182/CV-TTYT Về việc đề nghị hỗ trợ TTYt quân dân y huyện Côn Đảo trong vận chuyển oxy cấp cứu bệnh nhân trong phòng chống Covid -19 22/07/2021 22/07/2021
5 58/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 21/07/2021 đến 15g ngày 22/07/2021) 22/07/2021 22/07/2021
6 2465/UBND-KT Về việc Hướng dẫn tạm thời hàng hóa và dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 22/07/2021 22/07/2021
7 2464/UBND-VHTT V/v thông tin, tuyên truyền về số điện thoại đường dây nóng 088.8800.247 của Lãnh đạo tỉnh trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 22/07/2021 22/07/2021
8 57/BC-TTYT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 15g ngày 20/07/2021 đến 15g ngày 21/07/2021) 21/07/2021 21/07/2021
9 249/BCĐ-YT Báo cáo công tác phòng chống COVID- 19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Từ 17g ngày 20/07/2021 đến 17g ngày 21/07/2021) 21/07/2021 21/07/2021
10 711/QĐ-BCĐ Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo 21/07/2021 21/07/2021
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ