Covid19
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 04/BC.GDTX Báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virút corona (nCov) gây ra 04/02/2020 04/02/2020
2 163/SGDĐT-VP V/v tiếp tục chủ động báo cáo và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trong khi cho học sinh nghỉ học. 04/02/2020 04/02/2020
3 158/SLĐTBXH-BTXH Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra 04/02/2020 04/02/2020
4 269/BGDĐT-GDTC V/v hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV 03/02/2020 03/02/2020
5 74/MTTQ-BTT V/V chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virut corona gây ra 03/02/2020 03/02/2020
6 127-CV/HNDH V/V Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng corona virus mới 03/02/2020 03/02/2020
7 30/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn huyện Côn Đảo 03/02/2020 03/02/2020
8 142/BHC-HC V/v phòng ngừa dịch viên đường hô hấp do vi rút corona gây ra 03/02/2020 03/02/2020
9 21/BTG-HCTH V/v tăng cường phòng, chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra 03/02/2020 03/02/2020
10 700/UBND-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây ra tại các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh 03/02/2020 03/02/2020
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ