Gương điển hình tiên tiến
  13/05/2020

Giới thiệu Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh gương điển hình tiên tiến quý I/2020

Căn cứ Công văn số 46/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/11/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến; Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, như sau:

1. Ông Lê Văn Đức – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.
2. Bà Cao Thị Hải – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ huyện Côn Đảo.
(Nguồn theo công văn số 1555/UBND-NVLĐTB&XH ngày 13/5/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan