Gương điển hình tiên tiến
  11/06/2020

Giới thiệu Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh gương điển hình tiên tiến quý II/2020

Căn cứ Công văn số 46/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/11/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giới thiệu gương điển hình tiên tiến; Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo giới thiệu gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện quý II/2020, như sau:

1. Tập thể Trường Mầm non Tuổi Thơ huyện Côn Đảo.

2. Bà Ngô Thị Như Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Thơ huyện Côn Đảo.
(Nguồn theo công văn số 1867/NVLĐTB&XH ngày 11/6/2020)

Đánh giá

Tin tức liên quan