VĂN BẢN UBND HUYỆN,VĂN BẢN BẦU CỬ
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tài liệu đính kèm

111/KH-UBBC Tải file đính kèm