Tin trong huyện
  09/09/2020

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị

 Huyện ủy Côn Đảo vừa tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa XI năm 2020 cho 46 học viên là đảng viên, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên tại một số doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.

Qua chương trình lớp học nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Dự và phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Bí thư Huyện ủy Côn Đảo yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề, kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới. Yêu cầu Ban Tổ chức lớp học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch covid-19, đảm bảo lớp học diễn ra an toàn, thành công. 

Mạnh Cường

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ