Tin trong huyện
  23/06/2021

Ngân hàng Chính sách Xã hội miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về chung tay ủng hộ quỹ vắc xin phòng dịch covid-19. Nhằm tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 một cách thuận tiện nhất, Ngân hàng Chính sách Xã hội miễn phí cho toàn bộ giao dịch chuyển tiền của khách hàng tới Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Côn Đảo đang thực hiện giao dịch với khách hàng

Cụ thể, Ngân hàng Chính sách xã hội miễn 100% phí chuyển tiền cho khách hàng nộp tiền mặt vào Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển tiền ủng hộ đến Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện miễn phí chuyển tiền từ ngày 1/6/2021 cho đến khi Quỹ ngừng tiếp nhận. Thông tin về tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 như sau:

1. Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

-Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19;

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

2. Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19;

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng miễn 100% phí chuyển tiển cho khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản tiếp nhận quỹ vắc xin phòng covid-19 mở tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sau đây:

1. Tại Ngân hàng TMCP Ngoài thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR)

2. Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank)

- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 686868 (VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR)

3. Tài khoản quỹ vắc-xin phòng covid-19 tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác theo thông báo của Bộ Tài chính.

Mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo khi có nhu cầu chuyển tiền ủng hộ quỹ vắc xin phòng dịch covid-19 có thể đến Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh, Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo để được miễn phí khi chuyển tiền.  

Mạnh Cường

(Tổng hợp từ văn bản số 5143/NHCS-KTTC và 5429/NHCS-KTTC của Ngân hàng Chính sách Xã hội)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ