Tin trong huyện
  10/06/2021

Phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Là một trong những công cụ giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có điều kiện nâng cao thu nhập, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Côn Đảo đã phát huy vai trò của mình trong triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.

Để giúp các hộ khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi, đặc biệt sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phòng giao dịch chính sách xã hội huyện Côn Đảo đã phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay chặt chẽ.

Thông qua 20 tổ tiết kiệm và vay vốn của các hội đoàn thể, quá trình khảo sát và lựa chọn cho các hội viên vay vốn được xét duyệt cẩn thận, đúng đối tượng, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích,  hiệu quả, mang lại thu nhập cao, ổn định cuộc sống.

Tính đến thời điểm này, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai thực hiện 5 chương trình ứng dụng chính sách của Chính Phủ với tổng dư nợ cho vay gần 57 tỷ đồng với 935 hộ vay vốn. Những năm qua, thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tín dụng chính sách xã hội, phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Qua đó đã giúp người dân có nguồn vốn kinh doanh, giải quyết việc làm với 152 dự án, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng;  giúp 44 lượt hộ gia đình vay vốn để gắn hệ thống nước và xây công trình vệ sinh với số tiền 864 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid – 19, nhiều hộ gia đình kinh doanh ngành nghề du lịch, dịch vụ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhiều hộ dân vay vốn để đầu tư phát triển sang các lĩnh vực khác có thêm nguồn thu nhập cho gia đình lúc khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Với mong muốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn, thời gian tới, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, trọng tâm là nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín chấp tín dụng chính sách xã hội; tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; quản lý vốn tín dụng hiệu quả, phù hợp.

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi do Phòng Giao dịch NHCSXH huyện thực hiện thời gian qua là một phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở huyện Côn Đảo, góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thu Huyền

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ