Phối hợp giới thiệu, cung ứng lao động Việt Nam cho Công ty TNHH Đại chúng TTCL và Công ty TNHH Argus Việt Nam.

Tài liệu đính kèm

1772/SLĐTBXH-LĐVLTL Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ