VĂN BẢN UBND HUYỆN,Covid19
Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

711/QĐ-BCĐ Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ