VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định v/v thu hồi 1.024,6 m2 đất của hộ Bà Nguyễn Thị Thư- thường trú KDC số 7, huyện Côn Đảo tỉnh BRVT để thực hiện dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm HCĐ (giai đoạn 1)

Tài liệu đính kèm

701/QĐ-UBND Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ