VĂN BẢN UBND HUYỆN
Quyết định v/v thu hồi 827,4 m2 đất do UBND huyện Côn Đảo huyện Côn Đảo để thực hiện dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm HCĐ (giai đoạn 1)

Tài liệu đính kèm

704/QĐ-UBND Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ