Tin chỉ đạo điều hành
  26/02/2021

Tăng cường tuyên truyền chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, tiến hành kiểm tra lập biên bản xử phạt theo quy định.

Thực hiện Thông báo số 23/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện về kết luận của ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Phòng Y tế kính đề nghị các cơ quan, đơn vị; Tổ xung kích phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Côn Đảo (Tổ Xung kích); Đội/Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Đội/Tổ kiểm tra liên ngành) huyện phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện

- Phối hợp với Phòng Y tế tăng cường tuyên truyền chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi cộng cộng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định (Mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

- Hình thức tuyên truyền: tuyên truyền với nhiều hình thức để người dân dễ tiếp cận, dễ nhớ như trên đài Truyền thanh – Truyền hình, mạng xã hội, màn hình Led, băng rôn, áp phích… nhằm tuyên truyền một cách thiết thực, có hiệu quả cho người dân về các chế tài xử phạt các vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

2. Tổ Xung kích

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, những nơi tập trung đông người chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi cộng cộng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định (Mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

- Lập biên bản nhắc nhở những trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi cộng cộng. Đối với những trường hợp nhắc nhở trên 2 lần, Tổ xung kích gửi các biên bản nhắc nhở này về Đội/Tổ kiểm tra liên ngành, để Đội/Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định.

3. Các Đội/Tổ kiểm tra liên ngành: Ra quân tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Trên đây là việc tăng cường tuyên truyền chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng và kiểm tra xử phạt theo quy định của Phòng Y tế. Kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các Đội/Tổ trưởng khẩn trương thực hiện.

(Nguồn: Công văn số 24/CV-YTe - 03/02/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ