VĂN BẢN UBND HUYỆN
Thông báo về việc lấy ý kiến các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân về kết quả khảo sát giá đất dự kiến để tính bồi thường đất cho dự án Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

26/TB-PTQĐ Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ