VĂN BẢN UBND HUYỆN
Thông báo Về việc triển khai kế hoạch kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc công trình Đường Phan Chu Trinh nối dài theo quy hoạch

Tài liệu đính kèm

47/TB-PTQĐ Tải file đính kèm