STT Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
2 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
3 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu
4 Mở thầu Đấu thầu
5 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
6 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Đấu thầu
7 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Đấu thầu
8 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
9 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu thầu
10 Thủ tục phê duyệt danh sách ngắn Đấu thầu
11 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
12 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Đấu thầu
13 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Đấu thầu
14 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
15 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Đấu thầu
16 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Đấu thầu
17 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
18 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
19 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Đấu thầu
20 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đấu thầu
Tìm kiếm
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:441
số người truy cậpHôm qua:402
số người truy cậpTuần này:441
số người truy cậpTháng này:8961
số người truy cậpTất cả:214611
số người truy cậpĐang trực tuyến:21