Tin chế độ chính sách

Thông báo chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh  (08/10/2020)

UBND huyện nhận được Công văn số 594/SNgV-LS ngày 02/10/2020 của Sở Ngoại vụ về chính sách mới của Trung Quốc về ...

Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức  (10/08/2020)

Theo báo cáo của cơ quan nội vụ huyện, hiện nay có một số cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách đối ...

Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 5 và 6 năm 2020  (03/07/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo nhận được công văn số 2497/STC-TCHCSN ngày 30/6/2020 của Sở Tài chính về việc triển ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg