Tin chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông  (12/11/2020)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 1102/CAH-ĐT ngày 06/11/2020 của Công an huyện về việc thông báo phương ...

Tuyên truyền cho Triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam theo hình thức trực tuyến.  (13/10/2020)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 1465/STTTT-TTBCXB ngày 07/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ...

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19  (12/10/2020)

Thực hiện Công văn số 8290/UBND-VP ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai tuyên truyền cài ...

Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính  (08/10/2020)

Thực hiện Công văn số 10230/UBND-SNV ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị ...

Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BCT và Thông tư số 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương  (06/10/2020)

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 1800/SCT-QLNL ngày 30/9/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư ...

Thực hiện Thông báo số 652/TB-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc về việc xử lý những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo.  (28/09/2020)

Thực hiện Thông báo số 652/TB-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kết luận của Phó Chủ tịch UBND ...

Triển khai tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020  (22/09/2020)

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 17/9/2020 của Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thành lập Tổng đài dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (17/09/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thành lập Tổng ...

Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai  (17/09/2020)

UBND huyện nhận được Công văn số 1337/STTTT-TTBCXB ngày 14/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 2744/QĐ-UBND; Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện  (16/09/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 2744/QĐ-UBND; Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về việc ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ