Tin chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ  (26/02/2021)

1. Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh vận động ...

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  (26/02/2021)

UBND huyện nhận được Công văn số 130/STTTT-TTBCXB ngày 01/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh ...

Tuyên truyền thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (26/02/2021)

UBND huyện nhận được Công văn số 129/STTTT-TTBCXB ngày 28/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền ...

Phát thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2021.  (24/02/2021)

UBND huyện nhận được Công văn số 131/STTTT-TTBCXB ngày 28/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phát thông ...

Thông tin tuyên truyền Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  (24/02/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện Quyết định ...

Tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ, ngăn chặn vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong mùa khô 2021  (18/02/2021)

Căn cứ Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp bảo vệ và xử lý vi ...

Tuyên truyền rộng rãi nội dung Công văn số 1351/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh  (17/02/2021)

Thực hiện Công văn số 1351/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc kiểm soát dịch Covid-19 ...

Tuyên truyền vận động người dân chấp hành TTATGT và phòng chống Covid-19  (17/02/2021)

Thực hiện Công văn số 08/BATGT ngày 09/02/2021 của Ban An toàn giao thông về việc thực hiện nghiêm Công điện số ...

Thông tin, tuyên truyền công tác dân vận, về phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  (17/02/2021)

Thực hiện Thông báo số 129-TB/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về kết luận cuả Ban Thường vụ Tỉnh ...

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19  (09/02/2021)

Thực hiện Công văn số 76/TTCS-TTTH ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc tăng cường tuyên truyền ...

Thiết kế web giá rẻ