Tin chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (09/02/2021)

UBND huyện nhận được Công văn số 129/STTTT-TTBCXB ngày 28/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền ...

Phát thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2021.  (09/02/2021)

UBND huyện nhận được Công văn số 131/STTTT-TTBCXB ngày 28/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phát thông ...

Thông tin tuyên truyền Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  (09/02/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện Quyết định ...

V/v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam  (11/01/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện đối với Công văn số 2341/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 24/12/2020 của Sở Văn hóa và Thể ...

Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông  (12/11/2020)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 1102/CAH-ĐT ngày 06/11/2020 của Công an huyện về việc thông báo phương ...

Tuyên truyền cho Triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam theo hình thức trực tuyến.  (13/10/2020)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 1465/STTTT-TTBCXB ngày 07/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ...

Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19  (12/10/2020)

Thực hiện Công văn số 8290/UBND-VP ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai tuyên truyền cài ...

Triển khai kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính  (08/10/2020)

Thực hiện Công văn số 10230/UBND-SNV ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề nghị ...

Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BCT và Thông tư số 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương  (06/10/2020)

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 1800/SCT-QLNL ngày 30/9/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư ...

Thực hiện Thông báo số 652/TB-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc về việc xử lý những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo.  (28/09/2020)

Thực hiện Thông báo số 652/TB-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kết luận của Phó Chủ tịch UBND ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg
Thiết kế web giá rẻ