Tin chỉ đạo điều hành
  26/02/2021

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Công văn số 67/TTCS-TTTH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Sở Thông tin và truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài Phát thanh – Truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã các nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên hệ thống thông tin cơ sở.

2. Tổ chức biên tập, sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 phù hợp với từng địa phương; đăng, phát nội dung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã vào thời điểm thích hợp; tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan;...

(Nguồn: Từ Công văn số 169/STTTT-TTBCXB)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ