Tin chỉ đạo điều hành
  26/02/2021

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hệ thống thông tin cơ sở

Thực hiện Công văn số 65/TTCS-TTTH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hệ thống thông tin cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài Phát thanh – Truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hệ thống thông tin cơ sở, cụ thể như sau:

1. Xây dựng các chương trình truyền thông phù hợp, tuyên truyền về pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; biểu dương những tấm gương tích cực, những địa phương, đơn vị làm tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, xã hội, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền tới người dân, xã hội không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

(Nguồn: Công văn số 167/STTTT-TTBCXB - 05/02/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan
Thiết kế web giá rẻ