VĂN BẢN UBND HUYỆN,Covid19
Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo hình thức trực tiếp đối với các thủ tục đã cung ứng mức độ 3, 4 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết huyện để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tài liệu đính kèm

1797/UBND-VP Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ