VĂN BẢN UBND HUYỆN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm

2889/UBND-NVLĐTBXH Tải file đính kèm
Thiết kế web giá rẻ