Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023

20/11/2023 - 21:41

Ngày 15/11/2023, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 (Xem tại đây)


Đánh giá:
Tin liên quan