Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 276-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”

14/09/2023 - 08:32

Ngày 16/10/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 276-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”(Xem tại đây)


Đánh giá:
Tin liên quan