Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản điểm kinh doanh tại chợ huyện Côn Đảo

03/11/2023 - 10:35

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản điểm kinh doanh tại chợ huyện Côn Đảo (Bấm vào đây để xem kết quả)

Đánh giá:
Tin liên quan