Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

29/09/2022 - 15:10

Ngày 29/9/2022 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản số 12055/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. (tìm kiếm văn bản tại đây)

Đánh giá:
Tin liên quan